Ada Başkanı

Ada Başkanı: Hüseyin Emre Erdem

İletişim: bilgi@eskad.org

Özgeçmiş

Görev Tanımı:

  • Genel Merkez Yönetim Kurulunda Genel Başkan olarak temsiliyet sağlar.
  • Dernek tüzüğündeki gayelerin uygulanmasını sağlamak üzere komisyonlarını kurar ve hiyerarşik sistemimize göre görev dağılımlarını yapar.
  • Nihai kararın alınacağı veya onaylanacağı makamdır.
  • Görev değişiklikleri ve görevden uzaklaştırma noktalarında tam yetkilidir.
  • Haftalık Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısını organize eder ve gündemi belirler.
  • Tüm komisyonları çalışma sistemimize uygun olarak çalışmasını sağlar.
  • Haftalık düzenli olarak kurulan komisyon ile toplantılarını icra eder.
  • Kurulan komisyonların yetki alanları dâhilinde olan çalışmaların kontrol ve takibini yapar.
  • Komisyon başkanları arasındaki koordinasyonu sağlar.